Home

Home
Cititi-ne pe FacebookUrmati-ne pe TwitterFeed RSS gratuit

Spacer

Zona Membri

Anunţ: "Asamblaje", Arhitext, Dealu Frumos, 5-7 septembrie 2008


Bogdan Ghiu

Joi, 28/08/2008 - 08:41
TextText mai micText mai mare
Adauga cu AddThis

«ASAMBLAJE – spaţiu / sunet / mişcare / imagine»
Atelier experimental la Dealu Frumos, Sibiu

Fundaţia ARHITEXT design cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor şi în colaborare cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism «Ion Mincu» – Bucureşti, Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară de la Dealu Frumos şi Asociaţia PEPLUSPATRU – provoacă lumea arhitecturii româneşti la un atelier experimental de asamblare îndrăzneaţă a spaţiului, sunetului, mişcării şi imaginii.

Experimentul propus de către Fundaţia ARHITEXT design şi desfăşurat la Dealu Frumos între 5-7 septembrie 2008, porneşte de la conceptul de «asamblaj» al filosofului Gilles Deleuze care oferă ocazia punerii în relaţie a mai multor «obiecte»:

– spaţiul (prin arhitectură)
– sunetul (prin muzică)
– mişcarea (prin dans)
– imaginea (film)

Spaţiul (arhitectură) va baleia între arhitectura medievală/tradiţională şi cea contemporană, sunetul va face salturi de la muzica gregoriană (vocală) la cea experimentală (digitală), mişcarea va trece de la pasul de dans la expresivitatea performance-ului, iar imaginea va glisa de la fotografie şi filmul clasic la video-artă.

Întregul proces de asamblare explorează în mod deschis, dinamic şi continuu o permanentă «de-teritorializare/re-teritorializare» în cadrul atemporal al bisericii fortificate de la Dealu Frumos din judeţul Sibiu, acolo unde locul încetează să mai aibă timp real sau convenţional de orientare. Re-descoperirea, re-înnodarea şi re-inventarea artelor invitate la asamblare se face în spiritul generos al sincretismului care re-valorizează de fiecare dată suprafeţele de atingere, de ruptură sau de continuitate ale întâlnirilor artistice, ale fluxurilor şi re-fluxurilor în care artele se lasă purtate. Dialogul asigurat de «ASAMBLAJE» trimite la noi decodări ale fiecarui «obiect» în parte şi recodări ale acestora, împreună, în ansamblul sincretic al lumii de azi.

Procesul de «asamblare» urmăreşte o re-apropiere şi (re)cunoaştere reciprocă, pe multiple planuri – teoretic, practic, inter-uman – între actorii (artiştii) din domeniile avute în vedere (arhitectură, muzică, dans, film), atât prin dialog direct cât şi prin participarea la un experiment comun. Pe termen lung un asemenea experiment va avea o influenţă puternică asupra acestui prim grup ţintă, format din specialişti în domeniile amintite, obişnuiţi, cel puţin în România, să lucreze în spaţiul restrâns al propriei specializări, fiind rareori dispuşi să încerce să intre în contact cu specialiştii din domeniile conexe.

Cei cărora ne adresăm sunt arhitecţii, urbaniştii, teoreticienii de arhitectură, artă, film, dans, filosofii, muzicienii, dansatorii, coregrafii, regizorii de film si teatru, scenografii, artiştii video/multi-media, studentii de la facultăţile de profil corespunzătoare domeniilor de mai sus, oameni de cultură din alte domenii şi artiştii în general. De asemenea, cei din comunităţile locale din zona în care se desfăşoară experimentul (Dealu Frumos, Agnita, Sibiu, etc.) şi care vor participa direct la evenimentul de la Dealu Frumos vor inter-relaţiona cu publicul invitat.

Întâlnirea, găzduită de Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară de la Dealu Frumos, este menită să promoveze identitatea fiecărei arte dar şi respectarea şi promovarea diversităţii. «Asamblajele» pot naşte la rândul lor noi identăţi inter-corelate care să contribuie la dialogul inter-generaţii (cu care, noile generaţii se identifică foarte uşor şi pe care generaţiile mature le pot măcar tatona/înţelege, chiar dacă nu pot, sau nu vor să le «accepte» deocamdată) şi la punerea în valoare a diferenţelor culturale moştenite – pe care comunităţile tradiţionale le revendică şi pe care generaţiile tinere le pot asimila, deşi în momentul de faţă par mai curând indiferente faţă de ele.

În acest context, tinerii şi bătrânii, localnicii şi invitaţii acestui eveniment vor intra în dialog pornind de la spectacolele şi discuţiile care vor avea loc în aceast context experimental, cu un profund caracter de socializare, aducând împreună grupuri care de obicei nu reuşesc să comunice în mod firesc. Avantajul conceptului de asamblare este nu numai unul teoretic (formal şi informal), ci şi unul practic şi pragmatic deoarece permite participarea efectivă a unor grupuri foarte largi la «producerea» de noi valori culturale, asimilarea şi prelucrarea celor vechi.

Într-o societate informatizată şi o economie accentuat globalizată, în care culturile locale (naţionale, regionale) par să îşi piardă identitatea, participarea efectivă şi concretă la (de-)zbaterea contemporană – legată de rolul/sensul/definirea artelor în general, a arhitecturii, muzicii, dansului, filmului în particular – este percepută ca mai mult decât o nevoie, devenind chiar o modalitate de supravieţuire. Şi asta atât la nivelul patrimoniului cultural moştenit şi existent în momentul de faţă, cât şi la nivelul creării de noi valori culturale, preluând în mod critic şi constructiv teoriile, conceptele şi practicile care marchează aceste timpuri.

Participanţi: Voicu Popescu&Corul SOUND, selfmademusic, Arnold Estefan, Cătălin Rulea, Ana Gubandru, Bogdan Ghiu, Dana Vais, Mario Kuibuş, Adrian Mihalache, Arpad Zachi, ş.a.

Vă asteptăm să luaţi parte la acest eveniment inedit, pentru detalii suplimentare rugându-vă să contactaţi:
Fundaţia ARHITEXT design – Organizator
Lavinia Marin – Responsabil Comunicare
031.104.11.78
[email protected]
www.arhitextdesign.ro, www.arhitext.blogspot.com

Parteneri: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism «Ion Mincu» – Bucureşti, Centrul de Introspecţie Vizuală – Asociaţia PEPLUSPATRU, Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară – Dealu Frumos, Sibiu
Parteneri media: Casa de piatră, Igloo, Arhitectura, Casa şi Biroul, Arhitext
Sponsori: MGT Educational, DeRom Total
Proiect cultural finanţat de Minsterul Culturii şi Cultelor prin Programul «Anul european al Dialogului Intercultural 2008»


Spacer Spacer